در پی جنگ های متعددی که در زمان ناپلئون در کشور فرانسه وجود داشت، نیاز سربازان به غذایی که در هر شرایطی قابل نگهداری باشد و به راحتی امکان سرو را ایجاد نماید به وجود آمد. یکی از فرانسویان با نام نیکولاآپر موفق به کشف امکان نگهداری مواد غذایی داخل بطری های شیشه ای شد. او در این روش، از چوب پنبه به عنوان در برای کنسرو استفاده نمود  و  با درزگیری کامل شیشه و نهایتا گرما دهی به آن فرآینده تولید خود را به اتمام رساند. بنابراین اولین غذای کنسروی در سال 1804 توسط نیکولاآپر در کشور فرانسه تولید گردید و به ازای آن جایزه ای به ارزش 12000 فرانک از ناپلئون دریافت نمود. این روش تا 100 سال برای تولید غذاهای کنسروی ادامه داشت تا شخصی به نام پیتر دوراند در کشور انگلیس قوطی حلب را جایگزین شیشه کرد. تا زمانی که درباز کن قوطی های کنسرو  توسط ارزاواتر آمریکایی کشف شود، باز کننده های درب این قوطی ها چاقو و چکش بود.