توضیحات پروژه

تن ماهی دودی

اگر از طعم دود و عطر آتش لذت می برید ما با تن دودی ساپریم شما را به دل جنگل با همان بوی دود و رطوبت خواهیم برد!