توضیحات پروژه

تن ماهی فلفلی

فلفل دوستان عزیز، مژده ما به شما چشاندن طعم لذیذ ماهی در کنار فلفلی آتشین است. طعمی که شما را دگرگون خواهد کرد!! طعمی لذیذ و متفاوت از تندی.