توضیحات پروژه

تن ماهی نومل

تن ماهی نومل تهیه شده از ماهی مارلین با کیفیت در روغن گیاهی، سرشار از پروتئین، بسیار مغذی، مناسب هر ذائقه در دو سایز 180 و 120 گرمی